قهرمانان کشتی در جام مدوید
قهرمانان کشتی در جام مدوید

حدود چهار دهه پیش تنی چند از کشتی گیران ایران در مسابقات بین المللی جام مدوید (سال 1983 میلادی) شرکت کرده اند.

در تیم اعزامی الله مراد زرینی، نماینده شایسته ای برای خطه کشتی خیز کرمانشاه بود، استانی که نیمی از کشتی گیران تیم ملی را تشکیل داد و یادش بخیر که چه قهرمانانی داشت و افسوس که کشتی این استان همانند سایر رشته ها کمرنگ تر از گذشته شده است. در تصویر سوای زرینی، حسین گلابی، محسن کاوه و اسدالله محمدی دیده می شوند.