قهرمان مضروب و مجروح بوکس!
قهرمان مضروب و مجروح بوکس!

اخبار ناخوشایندی در حومه ورزش کشور به گوش می رسد؛ از موارد و مسایلی که کرونا بر این جامعه تحمیل کرده است تا تعطیلی تمرینات و مسابقات ورزشی که فکر می کنیم بدون تامل شروع شده بود و ایضا مجروح شدن قهرمان بوکس کشور، همه و همه موجبات بروز نگرانی هایی شده است که قابل تعمق اند.

*دوومیدانی همچنان در بستر احتضار و انتظار بسر می برد، رشته ای پرمدال که مادر ورزشها لقب گرفته است و از مقدمات بدیهی و اصلی هر ورزش قهرمانی است، اما اهالی این ورزش بعد از حکایات عجیبی که بر انتخاباتش گذشت دچار تردید و دودلی شدید شده اند و در این بین تحلیلگران و بزرگانش که باید راه و رسم صحیح آینده را ترسیم کنند یکی به نعل و یکی به میخ می زنند، اول هفته با یک خبرگزاری جوری سخن می گویند و آخر هفته با همان بنگاه خبری طوری دیگر اگر قرار باشد بزرگان این رشته ثابت قدم نمانند دوومیدانی هرگز به صراط مستقیم نمی رود و در این مسیر عجیب اینکه باز پند نمی گیرند و هر از گاهی آدمهای آزموده و چندبار آزموده را پیش می اندازند، دوومیدانی ما در این شرایط هنوز در انتظار انتخابات ریاست فدراسیون است اما با این نشست آرا و گاهی رفتارهای منفعت طلبانه عده ای هرچند معدود می تواند در پیست عافیت و خوشبختی گام بگذارد؟

*بعد از دوومیدانی به انتخابات فدراسیون ورزش های عشایری می رسیم که رئیس آن حرف و حدیث جدیدی را مطرح کرده است. او می گوید به مرخصی که رفت، یکی را به جای وی برگزیده اند. جعفری حرف های جالب و عجیبی هم زده است تا بر ابهاماتی که در مورد انتخابات فدراسیون های ورزشی وجود دارد، دامن زده شود. فکر می کنیم که بد نیست روابط عمومی وزارت ورزش گفت و گوی وی را به گوش جناب وزیر برساند.

*…اما برسیم به انتخابات فدراسیون ووشو که روابط بین الملل اسبق فدراسیون هندبال به عنوان رئیس چهارسال آینده انتخاب شد. یک انتخابات به ظاهر بدون حرف و حدیث… امیدواریم که هیچگاه انتخابات فدراسیون های ورزشی دارای شبهه و شک و تردید نباشد تا آرامش بر ورزش کشور ما حاکم شود.

*در میان مسایلی که باید به آن اشاره ویژه داشت، بحث مجروح شدن سپهوند قهرمان سابق تیم ملی بوکس یکی از مربیان لرستانی است که ظاهرا با چاقو چنان صورت وی را مجروح کرده اند که گویا عصب چهره اش هم دچار آسیب شده است. این چندمین بار است که چهره های شاخص ورزش کشور ما دچار مسایلی اینچنینی می شوند اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی استان لرستان باید بهقضیه ورود جدی داشته باشد به خصوص که سپهوند موارد و نشانه هایی را هم مطرح کرده است که به حتم به خاطر حفظ امنیت و آرامش خاطر عمومی شده است باید به جد مورد بررسی قرار گیرد.

  • نویسنده : رضا اسماعیلی