لطفا بگذارید مربیان جوان والیبال ایرانی هم دیده شوند!
لطفا بگذارید مربیان جوان والیبال ایرانی هم دیده شوند!

آندره آناستازی در مصاحبه لایو خود با همکار جوان ما شاهین خیری در مورد سئوالی که از او پرسید: مربیان مورد علاقه شما چه کسانی هستند وی به خیلی نام ها اشاره کرد. او از پاچیکو نام برد.

رونالدم پاچیکو از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ کمک مربی تیم ملی بانوان برزیل بود و در حال خاضر سر مربی تیم دختران یکی از دانشگاه های امریکا است. آناستازی به نسل جدید مربیان لهستان اشاره کرد که در آینده شاهد حضور پر رنگ تر آنان خواهیم بود. اما از مربیان ایرانی از کسی نام نبرد. اگر بگویم آناستازی با والیبال ما آشنانیست حرف خطایی است زیرا وی در مصاحبه پس از ذکر کلمه club بلافاصله ازمعادل فارسی آن٬ باشگاه٬ استفاده کرد. در جای دیگری هم در مورد عشق به والیبال گفت اینجا ( لهستان) هم مثل ایران مردم دیوانه تیم ملی هستند.پس او والیبال ایران را خیلی خوب می شناسدولی چون به جوانها میدان ندادیم و نمی دهیم از مربیان ایرانی نامی نبرد.
علیرضا طلوع کیان هم در مصاحبه خود به این موضوع اشاره کرد. امیدوارم گوش شنوایی پیدا شود و در این شرایط بحرانی اقتصادی کرونایی تیم ملی والیبال را به یک کادر ایرانی بسپارد تا با این کادر در بازیهای المپیک حاضر شویم.

نویسنده: رحیم رحیم زاده