فهرست اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال را برای فدراسیون جهانی دیدیم و کمی تا قسمتی تعجب کرده ایم. اینکه در این فهرست بهترین ها و تاپ ترین های والیبال ایران حضور دارند تردیدی نداریم اما اینکه بعضی ها حتی در کنار باشگاه های خودی ذخیره بودند و نام آنها برای گرفتن روادید و باقی قضایا ارسال شده جای پرسش دارد که امیدواریم فدراسیون والیبال در این باره توضیح بدهد و ما نیز آمادگی درج آن را داریم.

ليست ٣٠ نفره تيم ملي كه در سايت مسابقات ليگ ملتها قرار گرفته جالب است؛ سواي اردونشينان، نام محمود رسولي،مصطفي حيدري و احد رضايي
هم ديده مي شود كه هيچكدام به تيم ملي دعوت نشدند!! و اين نام اخري خيلي تعجب برانگيزتر است،يعني احد رضايي؛ كه جز یک فصل پارسال، بيشتر عمر واليبالي خود را در دسته يك سپري كرده است.
اميدواريم دوستان شفاف سازي كنند داستان چيست؟ نمي دانيم ملاک چه بوده هر چند این کار ها مسبوق به سابقه بود و باقی قضایا… شاید سفر به دبی بهانه ای براي گرفتن ويزای ينگه دنيا باشد ولی خیلی دوست داریم بدانیم در این سالها چند نفر مثل برخی از آقایان در فهرست تیم ملی روادید بهشت شداد(!) را گرفته اند و عضو تیم ملی نبودند و حالا هم چه عرض کنیم؟!