لیگ برتر کشتی، هیاهوی بسیار برای هیچ!
لیگ برتر کشتی، هیاهوی بسیار برای هیچ!

در حالی که مسئولین سازمان لیگ برتر کشتی روز 21 شهریور را زمان قرعه کشتی تیم ها اعلام کرده اند اما به نظر می رسد غیر از دو - سه تیم، دیگر مدعیان رغبتی برای حضور در میدان نشان داده باشند.

خبرگزاری البرز/ روابط عمومی و مسئولین سازمان لیگ هر روز و بی وقفه از مذاکرات، سفرها، نشست ها و اعلام آمادگی تیم های مدعی برای شرکت در مسابقات خبر می دهند اما در نهایت آنچه که تاکنون به منصه ظهور رسیده، حضور دو – سه تیم است که در این میان نیز تنها تیم بازار بزرگ ایران پای کار آمده است.

این در حالی است که اگر فقط می توانستیم تیم های سال گذشته را حفظ و یا پای آنها را به میدان مسابقات باز کنیم مشکل تقریبا حل شده بود البته این ایراد تنها متوجه مسئولین کنونی لیگ کشتی نیست بلکه از سال های دور تاکنون در به همین پاشنه چرخیده و نیمی از تیم های شرکت کننده در لیگ کشتی هر سال، سال بعد در میدان حضور پیدا نکرده اند. با این وجود مسئولین لیگ امسال علاوه بر مشکل یاد شده، خود نیز از چگونگی و ساز و کار برگزاری لیگ اطلاع ندارند ضمن اینکه کسانی که قرار است به آنها مشورت بدهند تجربه لازم را در امور لیگ ندارند. در واقع این کاستی و ضعف می توانست متوجه هرکس دیگری باشد که تازه به عرصه هدایت لیگ ورود پیدا کرده به شرطی که مشاورین و همراهان کارآمد داشته باشد. راه اندازی و ایجاد سیستم درست و اصولی برای برگزاری لیگ فدراسیونی که زعامت ورزش اول را بر عهده دارد نیاز به تجربه، قدرت چانه زنی، روابط عمومی بالا، نفوذ کلام، مقبولیت و احاطه به امور دارد که برخی از این فاکتورها در ذات افراد نهفته است و برخی دیگر در گذر زمان میسر می شود. اینکه فاکتورهای یاد شده نزد گردانندگان کنونی سازمان لیگ کشتی وجود دارد یا خیر، محل بحث است، البته ما به انتخاب مسئولین فدراسیون احترام می گذاریم و تلاش داریم در خصوص عملکرد افراد قضاوت عجولانه نداشته باشیم اما این حق را هم داریم که در مواقع لازم به مسئولین یادآوری کنیم که بر عملکرد و فعالیت های زیرمجموعه خود نظارت کافی داشته و قبل از آنکه کم و کاستی ها به مشکل جدی تبدیل شود مانع آن شوند. با تمام این احوال همچنان امیدواریم رفته رفته تیم های مطرح و از آن مهمتر باشگاه ها رغبت حضور در لیگ برتر کشتی را داشته باشند تا مسابقاتی در حد نام و جایگاه کشتی برگزار شود.