لیگ سازنده یا کشنده
لیگ سازنده یا کشنده

امروز که قهرمانان و ورزشکارن و مردم عادی هر روز با مرگ دسته و پنجه نرم می کنند و متاسفانه هر روز تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست می دهند.ما هر روز شاهد قراردادهای کشتی گیر ها جهت مسابقات لیگ برتر هستیم.

اگر واقعا شرایط تا این اندازه محیا هست چرا فدراسیون بفکر برگزاری یک اردو نیست تا از شرایط جسمانی و فنی کشتی گیرها اطلاع‌دقیق داشته باشد اونم در سال المپیک.اگر قصد پول دار کردن کشتی گیران هست اونم به قیمت گرفتن خدای نکرده جان انها یا درگیر شدن با بیماری کرونا حداقل یک مبلغی را به ورزشکاران بدهید تا جبران مکافات جانی و جسمانی بشود.
راستی که حالا در فدراسیون کشتی همه چیز فرایندی شده و قانونمدار .
سهم مربی سازنده بی مزد و منت کجاست راستی مربیان سازنده داخل گرما و سرما سالنهای غیر استاندار و با بدترین شرایط و جایگاه مربیان فصلی خوش پوش و شیک در لیگ های داخلی و جهانی کجاست.
آیا سازمان لیگ هم فرایندی داری که درصد ناچیزی از چرخه لیگ به مربی سازنده برسد.
راستی مربی خاص کشتی ایران باید جوابگوی نتایج کشتی در میادین المپیک و جهانی باشد یا سازمان لیگ.سهمیه های گرفته نشده.رصد کردن قهرمان مدعی پوشیدن در المپیک.
لیگ جهانی سال گذشته چه سازندگی برای کشتی داشت.
راستی چه کسی باید جوابگوی بدن های نا آمده و خدای ناکرده آسیب دیدگی سرمایه ملی باشد.
از دست دادن سرمایه های اصلی کشتی .سرمربی .مربی سازنده.کشتی گیر چه کسی است.
البته‌ کمیته داوران بفکر داوران و جامعه داوری هست؟
باتوجه به شرایط کرونا سهم داوری از مسابقات به اندازه ای هست که داوران ریسک قضاوت کنند؟ و آیا…