مجید جلالی با نساجی به مشکل خورد.

خبر گزاری البرز / مجید جلالی اخیرا عنوان کرده است،مشکلات در این باشگاه هیچگاه به نقطه صفر نخواهد رسید.ادامه کار در صورتی میسر خواهد شد که مشکلات حل شود.
به دنبال مصاحبه جلالی،یکی از مدیران باشگاه نساجی اعلام کرد،اگرکار در باشگاه نساجی مشکل است،چرا با پیغام وپسغام ها به دنبال تمدید قرارداد هستید.