محرابی: کشتی مهجور است
محرابی: کشتی مهجور است

با شنیدن خبر برگزاری مسابقات لیگ در تاریخ اول مردادماه تعجب کردم، چرا که این ویروس روز به روز بدتر شیوع می یابد.

کیومرث محرابی سرپرست تیم قهرمان سال گذشته لیگ به خبرنگار البرز ورزشی گفت: با کدام مجوز کمیته لیگ تاریخ شروع لیگ را رسانه ای کرده است حال آنکه هنوز هیچ تصمیمی در این باره نگرفته اند چون از طرف وزارت بهداشت مجوز شروع تمرینات صادر نشده است گویا منتظر تیرماه هستند تا ببینند اتحادیه جهانی کشتی چه تصمیمی خواهند گرفت تا بر مبنای برنامه های تدوین شده اتحادیه جهانی برنامه هایشان را اجرایی کنند.

محرابی افزود: شاید کشتی مجهورترین ورزش باشد شاید به خاطر آن آسیب هایی است که در جدال تن به تن روی تشک رخ می دهد، این ها مواردی است که در انتقال ویروس کرونا به کشتی گیران تاثیرگذارند ولی به نظر من بعید است که در تاریخ اعلام شده مسابقات لیگ برگزار شود بخاطر اینکه تمامی مردم جامعه ورزش می دانند کشتی منحصر به فرد است چون فوتبال تقریبا با فاصله بین بازیکنان انجام می شود و فرق زیادی با کشتی دارد و  حتی از جودو هم خطرناک تر است. به هر حال ما مثل سالهای گذشته یک پای لیگ خواهیم بود چرا که هدف مدیران بازار بزرگ کمک کردن به کشتی بوده و هست.

محرابی خاطرنشان کرد: اینکه آیا با سرپرست های تیم های سال گذشته جلسه ای  داشتند یا نه سوالی است که برای من بی جواب است چون هیچ جلسه ای در فدراسیون گذشته و نه این فدراسیون با ما سر سرپرستان تیم ها نداشتند.