محمدنژاد: حریف استاندار، مدیرکل و فدراسیون نشدم
محمدنژاد: حریف استاندار، مدیرکل و فدراسیون نشدم

محمدنژاد رئیس هیات شهر بابل و یکی از کاندیداهای استان مازندران طی تماسی به خبرنگار البرز ورزشی گفت: از سن 32 سالگی که کشتی را کنار گذاشتم وارد مدیریت هیات شهر خودم بابل شدم.

در حال حاضر هم ۳۸ سال سن دارم که بعد از اتمام دوره ریاست استاد خودم جناب اصغر ثمربخش من هم مثل بقیه کاندیداها در انتخابات استانی شرکت کردم و مانند تمامی کاندیداها شروع کردم به تشریح برنامه هایم که در تمامی جلسات با تشویق نمایندگان کشتی شهرهای استان مواجه شدم و همه از برنامه های من استقبال می کردند. طوری که در جلسه مجمع انتخابات هیات های استانی دوستان محبت کردند و با دادن ۱۱ رای نفر اول انتخابات هیات های استان مازندران شدم که جا دارد از اعتماد همه آنها تشکر کنم. وظیفه دارم که از آنها نام ببرم آقایان حسین پور، موسوی، مسعود واحد، عباس مقصودی که از بزرگان کشتی استان هستند برنامه های من را که دیدند گفتند که باید از کاندیداتوری من حمایت کنند چرا که آنها اعتقاد داشتند با آمدن یک نیروی جوان در راس کشتی استان می شود یک پوست اندازی جدیدی به وجود آید و معتقد بودند با حضور نیروهای جوان در کنار باتجربه های استان می توانیم آینده روشنی را برای کشتی ایجاد کنیم ولی تمامی حاشیه ها از اینجا شروع شد که استاندار و مدیرکل ورزش استان مازندران چون ساروی هستند باید شخصی سکاندار هیات استان باشد که از ساری باشد. بحث من اصلا آقای عسگری محمدیان نبوده نیست چرا که ایشان یکی از قهرمانان محبوب استان ما به شمار می آیند. تازه جایگاه آقای محمدیان بیشتر از اینها است. من با ایشان رفاقت صمیمی دارم ولی متاسفانه آقای استاندار و مدیرکل بابت اعمال عقاید خود جلسات زیادی را در دفتر خودشان داشته اند و از همان اول تاکید داشته که باید یکنفر از مرکز استان سکاندار هیات مازندران باید باشد که موضوع باعث اعتراض نماینده شهر بابل و دیگر شهرهای استان هم شده مثل بهشهر و قائمشهر که آنها هم اعتقاد داشتند اینگونه افکار قابل قبول کشتی استان نیست بخاطر اینکه تمامی شهرها جزو استان مازندران محسوب می شوند و برای شما که استاندار و مدیرکل تمامی استان هستید چه فرقی دارد که چه کسی از کدام شهر ریاست هیات را به دست بگیرد. باید اجازه می دادند نه جامعه کشتی استان به هرکسی که می خواهند آزادانه رای بدهند. نه بگویند شماها باید به نفر مورد نظر ما رای بدهید.

محمدنژاد افزود: همه می دانند من رفاقت نزدیک با آقایان عسگری و داداشی و پورعلی جانی دارم ولی متاسفانه زمانی که خدمت آقای علیرضا دبیر رسیدم ایشان به من گفتند که باید بروید نظر استاندار را جلب کنید گفتم آقای دبیر نظر استاندار و مدیرکل استان اینگونه است که نفر موردنظر آنها باید از ساری باشد ولی آقای دبیر گفتند من در انتخابات مازندران دخالت نمی کنم و طرف کسی را هم نمی گیرم تا اینکه در روز انتخابات اینگونه نبود چرا که از یک ساعت زودتر یکی از مربیان تیم ملی به همراه آقای جلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان حضور داشتند و تمامی نفرات مجمع را می بردند اتاق مدیرکل و تاکید می کردند که به نفر مورد نظر ما باید رای بدهید که همان جا آقایان طیبی، شهرام جعفری، کلانتری و بابایی اعتراض کردند که این چه کاری است که شما انجام می دهید مگر فدراسیون نگفته بود از هیچکس حمایت نخواهد کرد. حال آنکه در یکی از برنامه های سیما آقای عسگری گفته که همه انتقادات برای این است که این ها در انتخابات شکست خوردند ولی در حقیقت این نیست چرا که آقای عسگری قبل از شروع مجمع همه کارها شده بود و به اصطلاح با تمامی نفرات مجمع بسته بود به عبارتی دیگر هماهنگی های لازمه شده بود چون من قبلا با آقای نیما صادقی رئیس کمیته داوران استان صحبت کردم. ایشان هم گفته بود نظر فدراسیون کشتی برایم مهم است هر چه فدراسیون بگوید به آن رای می دهم اگر غیر از این باشد من به شما رای می دهم و مورد دیگر اینکه آقای عباس حاج کناری همکار بنده است ولی باید قبول کنیم اینها تحت تاثیر قرار گرفتند چون می خواهند در المیپک توکیو حضور داشته باشند اگر برخلاف نظر فدراسیون عمل می کردند شاید رنگ المپیک را نمی دیدند و مجبور شدند به نفر مورد نظر فدراسیون رای بدهند ولی دوباره نماینده فدراسیون در برنامه سیما گفته اگر این انتخابات مهندسی شده بود آقای محمدنژاد نمی توانست صاحب ۸ رای شود یا آن ۳ ورزشکاری که حق رای داشتند به آقای محمدنژاد رای نمی دادند درست است چون آنها نخواستند تحت تاثیر فدراسیون قرار بگیرند و آزادانه به نفر مورد نظر خودشان رای دادند. سوال من از فدراسیون کشتی این است اگر می گویند این انتخابات مهندسی نشده پس از کجا متوجه شده است که آن ۳ ورزشکار به محمدنژاد رای داده اند چرا نمی خواهند قبول کنند آنهایی که ثابت قدم بودند به دیدگاه های خودشان رای دادند چون با آنها هم مثل بقیه نفرات صحبت شده بود که به نفر موردنظر فدراسیون رای بدهند ولی آنها قبول نکرده بودند.

محمدنژاد در خاتمه افزود: هرچه بود تمام شده؛ ما اهالی کشتی مازندران باید باهم دیگر همدل شویم تا به آقای محمدیان کمک کنیم دیگر جایز نیست بیشتر از این حاشیه درست شود فقط خواستم بگویم نفس کار درست نبود چون آقای دبیر گفته بود هیچ دخالتی نمی کنم ولی باید بگویم با اینکه من تنها بودم و آن طرف استاندار مدیرکل و فدراسیون کشتی در مقابل من ایستاده بودند و موفق شدم ۸ رای از مجمع تصاحب کنم. از تمام افرادی که شجاعانه و آزادانه به من رای داده اند، تشکر می کنم.

گفت و گو از: عباس اسماعیلی