محمدیان: خوشحالم که پدرم انتخاب شده است
محمدیان: خوشحالم که پدرم انتخاب شده است

این انتخابات تب و تاب زیادی داشت و خوب شد که یکی از جنس کشتی انتخاب شد.

محمدحسین محمدیان در مورد انتخاب پدرش به عنوان رئیس هیئت کشتی استان مازندران اظهار داشت: نه اینکه چون پدر من انتخاب شده این حرف را بگویم، اما عسکری محمدیان سالیان زیادی خاک کشتی را خورده و مدال‌دار جهان و المپیک است. هر فرد دیگری با این شرایط انتخاب می‌شد، برای کشتی استان خوب بود و همه باید کمک می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: صد در صد نگاه من به این انتخاب، نگاهی فرا خانوادگی است. پدرم وارد مسیر مدیریتی کشتی شده و خودم را  در کار‌های او دخالت نمی‌دهم. در حال حاضر تمرکزم روی کار خودم است و تمریناتم را پیگری می‌کنم تا تاریخ مسابقات مشخص شود.