محمد انصاری در پرسپولیس ماند!
محمد انصاری در پرسپولیس ماند!

با توجه به مصدومیت محمد انصاری قرار بود تا برانکو نام اورا از لیست پرسپولیس خارج کند که این اتفاق عملی نشد.

به گزارش البرز ورزشی، محمد انصاری مدافع چپ پا و مستحکم تیم پرسپولیس تهران که در بازی با کاشیما ژاپن رباط صلیبی اش پاره شد تا از ادامه فصل محروم باشد، با توجه به عمل جراحی در آغاز تمرینات درمانی و پزشکی برانکو بر آن دانست تا از تصمیم خود منصرف شود. اکنون نام محمد انصاری در لیست پرسپولیس باقی می ماند تا آنکه به هنگام بهبودی کامل مجددا با پرسپولیس به میادین باز گردد.