محمد طلایی : از اکبر نژاد اجازه گرفتم
محمد طلایی : از اکبر نژاد اجازه گرفتم

تقی اکبرنژاد طی دو سال گذشته برای تیم ملی کشتی آزاد جوانان زحمات زیادی کشیده و من تلاش خواهم کرد فعالیت های وی را پیگیری کنم.

محمد طلایی پس از دریافت حکم سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد جوانان در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی خاطر نشان کرد: فدراسیون تصمیم گرفت که فعلا من مسئولیت جوانان را برعهده داشته باشم البته پیشاپیش از دوست خوبم تقی اکبرنژاد که قبل از من سر مربیگری جوانان را بر عهده داشت اجازه گرفتم. ایشان از مربیان خوب و با اخلاق کشتی است که زحمات زیادی برای جوانان کشید. در هر حال اکنون این مسئولیت برعهده من گذاشته شده و تلاش خواهم کرد تا مسیری که وی طی کرده را ادامه دهم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در پاسخ به این پرسش که آیا از مربیان سازنده قهرمانان هم در جمع دیگر اعضای کارد فنی استفاده خواهید کرد. اظهار داشت: در گذشته هم که این مسئولیت را برعهده داشتم به تناسب از مربیان سازنده استفاده می کردم این دوره نیز حتما و به تناوب از چهره هایی که برای کشتی زحمت می کشند، خصوصا آنان که در شهرستان ها علیرغم کمبودها قهرمان پروری می کنند. در جمع مربیان بهره خواهم گرفت. البته باید به صورتی از این عزیزان استفاده شود که لطمه ای به سازندگی آنها نخورد.
طلایی در پایان تاکید کرد: از نقدهای سازنده استقبال می کنم و انتظار دارم ارباب جراید و رسانه ها در مسئولیت جدیدی که برعهده گرفته ام ما را با نقد های منصفانه خود یاری دهند.

  • نویسنده : احمد دباغ