محمد نادری در پرسپولیس!
محمد نادری در پرسپولیس!

محمد نادری جوان 22 ساله سال های گذشته که توسط یحیی گل محمدی کشف شد و در تیم تراکتورسازی خوب توپ می زد.

این بازیکن بلند قامت و چپ پای تبریزی پارسال از تراکتورسازی تبریز جدا شد و به تیم کورتریک بلژیک انتقال یافت تا در همان سن ۲۸-۲۰ سالگی به پیشرفت چشمگیری برسد، اما بعد از این انتقال تنها یک دقیقه هم برای تیمش بازی نکرد و فقط و فقط بازی ها را از روی سکو تماشا می کرد تا زمانی که محمد انصاری دفاع چپ پای تیم پرسپولیس رباط پاره کرد و پرسپولیس او را تا انتهای فصل از دست داد. حالا تیم پرسپولیس در صدد این است که با انتقال این بازیکن تا بهبودی کامل محمد انصاری تیم خود را در خط دفاعی مستحکم تر نگه دارد.
محمد نادری تمام قابلیت های محمد انصاری را دارد و می تواند جایگزین مناسبی برای او باشد.