مدال برنز ۱۹۶۶
مدال برنز ۱۹۶۶

سال 1966، افتخاری بزرگ برای والیبال ایران رقم خورد و در اوج یکه تازی چشم بادامی ها در والیبال قاره تیم ایران به مدال برنز بازیهای آسیایی 1996 دست پیدا کرد.

آن تیم را استاد حسین جبارزادگان هدایت کرده بود ستارگان آن دوران والیبال ایستاده از راست:

حسین جبارزادگان، حسن کبیری، حسن کرد، زنده یاد محمد همت یار، خسرو ابراهیم، مسعود صالحیه و …، مرحوم خلیل پاک نظر

نشسته از راست: زنده یادها چنگیز انصاری، مجتبی مرتضوی و محمود مطلق … این بازیکنان در تمام پست ها عالی بازی می کردند.

آن دوران زمین خاکی امجدیه بود و بازی دستگرمی داخلی، نه از هتل مجلل خبری بود و نه بازی های تدارکاتی برون مرزی، هرچه بود شور ملی بود و عشق به ورزشی زیبا به نام والیبال…