کار کارشناسی قضاوت دیدار پرسپولیس با نساجی مازندران که در برنامه 90 صورت گرفت، پایمال شدن حق و حقوق تیم پرسپولیس به درستی به تصویر کشیده شد.

خبرگزاری البرز ورزشی/ مسعود مرادی کارشناس داوری در خصوص قضاوت آن بازی گفت: علیرضا فغانی در آن مسابقه چند نکته اساسی را نا دیده گرفت گل نساجی آفساید بود، اما گل اعلام شد. پرسپولیس از یک خطای پنالتی محروم شد و در نهایت یک بازیکن نساجی باید اخراج می شد. زمانیکه جمع خطاها از یک مورد تجاوز می کند، دیگر نباید آن را به حساب اشتباه گذاشت.