مراد محمدی: طرح تعلیق کشتی بهانه است
مراد محمدی: طرح تعلیق کشتی بهانه است

روسای هیات های استانی و اعضای مجمع، همان زمان که در مورد انتخاب سرپرست فدراسیون پافشاری می کردند باید فکر این روزها را هم می کردند.

قهرمان جهان و نفر سوم المپیک با اشاره به اتفاقات این روزهای کشتی و طرح تعلیق از سوی برخی مسئولین این فدراسیون به خبرگزاری البرز گفت: به نظر من طرح این صحبت ها صرفا بهانه است تا به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند. اصلا چرا ما باید بحث های داخلی را به اتحادیه جهانی بکشیم و هرچند وقت یک بار احتمال تعلیق فدراسیون کشتی را پیش بکشیم؟
مراد محمدی افزود: اتحادیه جهانی چکار دارد که پس از شش ماه سرپرستی یک نفر، بازهم بر سر ماندن یا نماندن او کشتی ایران را تعلیق کند.
فکر می کنم سکوت و دست روی دست گذاشتن وزارت ورزش باعث شده تا حواشی انتخابات کشتی بیشتر شود به همین دلیل آنها باید وظیفه نظارتی خود را اعمال کنند و شرایط را برای برگزاری انتخابات عادلانه و بدون شائبه فراهم کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه باید به قانون احترام بگذارند و عدالت را در نظر داشته باشند. تردید ندارم روسای هیات ها و اعضای مجمع نقش مهمی را در انتخابات رییس آینده فدراسیون و گزینش فرد اصلح ایفا خواهند کرد. آنان باید بدانند آرایی که به صندوق می ریزند. سرنوشت ۴ سال آینده کشتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی افکار عمومی و علاقه مندان ورزش و کشتی هم به انتظار نشسته اند تا شاهد برگزاری انتخابات عادلانه در کشتی باشند. هرکسی نمی تواند بار سنگین کشتی را بر دوش بکشد. باید فردی را انتخاب کنند که توان به سر منزل مقصود رساندن این بار سنگین را داشته باشد.