مربی صاحبنام وزنه برداری مازندران درگذشت
مربی صاحبنام وزنه برداری مازندران درگذشت

فریدون غزالیان مربی سرشناس و بلندآوازه قائمشهری که به روایتی پدر وزنه برداری مازندران بود، درگذشت.

این مربی خوشنام به واسطه ابتلا به ویروس کرونا از دار دنیا رفت در حالی که شاگردان زیادی را تحویل تیم های ملی وزنه برداری کشورمان کرده بود و فرزندان وی نیز هریک جایگاه رفیع ملی و بین المللی بوده و می توانند خلاء پدر را به نوعی پر سازند.

غزالیان که در یک خانواده کاملا ورزشی رشد کرده بود، فرزند قاسم غزالیان یکی از مربیان سازنده وزنه برداری ایران است.

درگذشت این خادم بزرگ ورزش شمال کشور را به جامعه وزنه برداری به ویژه فرزند محترم ایشان دکتر فرشاد غزالیان کارشناس وزنه برداری که با البرز ورزشی همکاری صمیمانه ای دارد، تسلیت می گوییم.