همه ما را فراموش کرده اند. حکایت امثال ما همان حکایت جوجه اردک زشت است که کسی به او توجهی ندارد!

مسعود اسماعیل پور دارنده دو مدال ارزشمند جهان که این روزها عکس های نگران کننده دست متورم وی در صفحات مجازی دل بسیاری از بینندگان را به درد آورده در رابطه با مشکلی آسیب دیدگی خود به خبرگزاری البرز گفت: جراحی شکستگی مچ دستم موفقیت آمیز نبوده به طوری که استخوان اضافه آورده، همین امر باعث شده تاندون دستم درگیر و امکان اینکه مچ دستم را بگردانم وجود نداشته باشد در نتیجه تقریبا یک دستم از کار افتاده است.
وی افزود: چون دفعه قبل در داخل کشور عمل کردم و موفقیت آمیز نبود، راه چاره را در این دیدم که به آلمان سفر کنم؛ هرچه داشتم جمع و جور کردم، حتی ماشینم را فروختم تا سلامت خود را به دست آوردم به همین منظور راهی آلمان شدم اما متاسفانه بر خلاف برآورد قبلی که قرار بود با ۸-۷ هزار یورو هزینه جراحی انجام شود اینبار به من گفتند باید ۱۵ – ۱۶ هزار یورو بپردازم، چون تامین این مبلغ برای من مقدور نبود در نتیجه بدون انجام عمل به کشور بازگشتم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ ارگانی اعم از وزارت ورزش، کمیته المپیک، فدراسیون و صندوق حمایت کمکی به شما نکرد، اظهار داشت: هیچ یک از این ارگان ها کمکی نکردند. از جمله صندوق حمایت از قهرمانان که باید در این زمینه پیشگام باشد توجهی نداشت. البته من هم توقع زیادی ندارم و اصولا چشم امیدی به آنها نیست، بنابراین سعی می کنم خودم پی گیر درمان باشم.
قهرمان بازی های آسیایی در پایان تاکید کرد: دوران قهرمانی ما رو به اتمام است و توقع زیادی هم نداریم اما امیدوارم طوری نشود قهرمانانی که هم اکنون در مسیر موفقیت قرار دارند با یک آسیب دیدگی، تنها به حال خود رها شوند. در هر حال تلاش می کنم اگر میسر شد در داخل جراحی کنم وگرنه چاره ای ندارم جز اینکه با تهیه پول بیشتر راهی آلمان شوم تا پیش از آنکه مشکلات دیگری برای دستم به وجود آید مداوا کنم.