مظفری: الکنو مربی بزرگی است
مظفری: الکنو مربی بزرگی است

الکنو مربی بزرگی است آنقدر که من ایرج مظفری به خودم اجازه نمی دهم درباره ایشان صحبت بکنم.

الکنو از نظم و انضباط و سیستمی که در حرفه مربیگری دارد به درد هر تیمی می خورد و به حتم برای تیم ملی والیبال ما حتی از رزنده هم موثر تر خواهد بود، البته الکنو هم به پای آنتی گا نمی رسد مربیگری آنتیگا را در کانادا دیدم و سیستم جایگیری بازیکنانش در حمله و دفاع و نوع کوچینگی که می کند واقعا بی نظیر است. علی ایحال اگر اراده فدراسیون والیبال بر استفاده از الکنو باشد، باید به این نکته هم توجه کرد که آلکنو سرمربی تیم زنیت بود و سعید معروف خیلی زود با وی بهم زده است و فدراسیون باید از معروف هم استعلام بگیرد، چون محوریت تیم ملی ما با سعید معروف است. دوست داریم که تیم ملی کشورمان در المپیک موفق عمل کند و توفیق هم بدون حساب و کتاب به دست نمی آید، بنابراین بازهم باید مطالعه کرد و همه جوانب را در نظر گرفت.

مظفری درباره دعوتش به تیم پیشکسوتان کانادا نیز گفت: این مسابقات هر چهار سال یکبار برگزار می شود و شامل چندین رده سنی از چهل و پنج سال تا هشتاد سال می شود و قرار است من در دو رده سنی کانادا بازی کنم.