معنوی نژاد: مذاکره با اولشتین نتیجه نداشت
معنوی نژاد: مذاکره با اولشتین نتیجه نداشت

محمدجواد معنوی نژاد ستاره جوان والیبال ما توانایی بازی در دو پست را دارد، او که بر تارک تیم های ملی نوجوانان و جوانان درخشیده بود بعد از دو فصل بازی در لیگ ایتالیا زمانی که به ایران بازگشت خیلی طرف توجه ایگور کولاکوویچ قرار نگرفت و یا ذخیره نشست یا اینکه خط خورد اما جوان مودب اصفهانی می گوید: حرفی در این باره ندارم مهم نظر کادرفنی است.

محمدجواد امسال چند پیشنهاد خارجی داشت که جدی ترین آنها اولشتین نیم فصل قبل سید محمد موسوی بود اما در شرایطی که چمدان را برای بازگشت به اروپا بسته بود، با سایپا قرارداد امضاء کرد.

انگار دو میلیاردی از سایپا گرفته اید که ترجیح داده اید بمانید؟

نه آقا، هنوز خیلی مانده به بازیکن دومیلیاردی تبدیل شوم، واقعیت این است که شیوع ویروس کرونا کلی اروپا را بهم ریخت و وضعیت تیم ها نامشخص است لذا منهم ترجیح داده ام مانند آقای موسوی در ایران بمانم تا سال آینده خدا چه خواهد.

شما دو سال با مرتضی شریفی در ورونا ایتالیا بودید، فضای اروپا را برای جوانان ما چگونه می بینید؟

در اروپا به خصوص ایتالیا همه چیز حرفه ای و برنامه ریزی شده است و بازیکنان هم باید همواره آماده و متمرکز باشند، آنجا با هیچکس تعارف ندارند، بازیکن جواب ندهد عذرش را می خواهند.

قرار است بچه های جوان ایران راهی شرق اروپا و ترکیه شوند، نظر شما چیست؟

بله کاملا در جریان هستم، به اعتقاد من لیگ های ترکیه و بلژیک بهترند، اما همینکه فرصتی پیدا می کنند تا در لیگ اروپا بازی کنند، فرصتی ارزشمند خواهد بود.

خطر تفاوت ها و تضادهای فرهنگی، این بازیکنان را تهدید نمی کند؟

آن جو را به خوبی می شناسم، مسایل جانبی و اجتماعی وجود دارد اما ورزشکار جوان باید هدف داشته باشد ممکن است کوچکترین لغزش باعث شود تا با سر به زمین بخورند. بدون تعارف بگویم اگر ورزشکاری کوتاهی کند، هیچکس نیست وی را ساپورت کند، کیلومترها از کشورش دور است، زبان نمی داند و گرفتار می شود. توصیه می کنم بچه های ما فقط به والیبال فکر کنند و مواظب مخاطرات اجتماعی قاره سبز باشند.

گفت و گو از: جمشید حمیدی