مقصد بعدی قلعه نوعی کجاست؟
مقصد بعدی قلعه نوعی کجاست؟

قلعه نوعی بین خود با سپاهان جدایی انداخته است اما این به منزله دور شدن او از فوتبال نیست، چون قلعه نویی در فوتبال تمام شدنی نیست.

از آن دست مربیان سختکوش است که نه خستگی را می شناسد ونه دور شدن از فوتبال را تاب می آورد.
کناره گیری ژنرال از سپاهان نه از بابت خستگی است و نه به بخاطر نتایجی که به دست آورده است، بلکه او از سپاهان دور شد چراکه بحث زیاده خواهی منطقه ای هواداران سپاهان هم در میان بود.
بی شک قلعه نوعی به بن بن بست نرسیده است، او از امروز با سپاهان نیست، ولی به زودی او مجددا در فوتبال و در سطح بالا و درلیگ برتر دیده خواهد شد.شاید این حضور با تیم تازه به لیگ راه یافته چون مس رفسنجان باشد و شاید هم شهر خودرو…
قلعه نوعی با دور شدن وبا دور ماندن و باکنار گود ماندن میانه ای خوبی ندارد.

نویسنده: اکبر عزیزی