مهدوی کیا: گفتم برانکو، نه کی روش!
مهدوی کیا: گفتم برانکو، نه کی روش!

مهدی مهدوی کیا در تمرینات تیم پرسپولیس حضور پیدا می کرد. او در پایان این تمرین در برابر خبرنگاران برانکو را از بهترین مربیان شاغل در فوتبال ایران خوانده است اما...

به گزارش خبر گزاری البرز ورزشی ، بعداز اظهار نظر شخصی مهدوی کیا وی از سوی طرفداران کی روش که عمدتا قلم به دست هستند، آماج حملات در فضاهای گونا گون قرار می گیرد.
اما مهدوی کیا دراینباره گفت:” باز تکرار می کنم، برانکو موفق ترین وبهترین مربی شاغل در فوتبال ایران است.من از برانکو سخن گفتم برای کی روش چیزی نگفتم.اصولا روی سخن من به شخص برانکو بود،اما متعجبم چرا برخی ها حرفهای مرا به خود گرفته ورنگ صورتشان سرخ شده است.دوستان کی روش می توانند از او تعریف کنند وما به آن احترام می گذاریم.

  • نویسنده : اکبر عزیزی