مهدی تاج: محروم کردن تماشاگران اشتباه است
مهدی تاج: محروم کردن تماشاگران اشتباه است

سرانجام مهدی تاج پذیرفت که محروم شدن تماشاگران از بازی خانگی تصمیم اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری البرز؛ در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، محرومیت تماشاگران از حربه بزرگی محسوب می شود. همین حربه بارها و بارها به کار گرفته شد تا بهترین بازیها بدون تماشاگر برگزار شود. متعاقب چنین تصمیماتی فوتبال و باشگاه ها متضرر شدند اما از آنجایی که دست اندرکاران کمیته انضباطی از جنس فوتبال نبودند به ضرر و زیانی که از این طریق بر فوتبال وارد می شد توجه ای نداشتند. اکنون که شاهد تغییرات در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستیم. مهدی تاج رئیس فدراسیون با گذشت چند روز از تغییرات در کمیته انضباطی اعلام کرد: محرومیت تماشاگران تصمیم درستی نبوده و نیست و اصولا این ابزار نمی تواند در ایجاد و رشد مسایل فرهنگی کار ساز باشد.

تاج اضافه کرد: در نظر داریم تا با اعضای جدید کمیته انضباطی به روشی متوسل شویم که در پی اتخاذ تنبیهات بار فرهنگی نیز در آن دخیل باشد. بنابراین محرومیت تماشاگران از بازی تیم محبوبشان که کارساز نبود و نیست را لغو خواهیم کرد.