مهرابی: خارجی ها حریف ما نخواهند شد
مهرابی: خارجی ها حریف ما نخواهند شد

با توجه به اعلام اسامی تیم ها و نفرات کشتی فرنگی شرکت کننده در جام باشگاه های جهانی، به نظر می رسد شاهد رویارویی نامداران در این آوردگاه باشیم.

خبرگزاری البرز ورزشی، نگاهی به نام و نشان قهرمانان شرکت کننده در پیکارهای جام باشگاه های کشتی فرنگی جهان حکایت از این واقعیت دارد که سطح این دوره از مسابقات بالا و در خور نام این رقابت هاست. حضور نامدارانی چون رضا کایالپ، جنگ ایلدیم، آتاکان یوکسل و متهان با شاردر ترکیب ترکیه با کوله باری از مدال و افتخار، حضور ویکتورنمس و داور اتسفانک قهرمانان صاحب نام کشتی فرنگی جهان با ترکیب تیم صربستان به همراه جمع کثیری از قهرمانان شاخص کشورمان در مسابقات اردبیل حکایت از آن دارد که پس از مدت های طولانی شاهد برگزاری رقابت هایی حساس و نفسگیر خواهیم بود.
در این میان به خاطر داشته باشیم که اگرچه روس ها با ترکیبی از چهره های جوان به ایران خواهند آمد تا با این وجود هیچگاه نمی توان کشتی گیران این کشور را دست کم گرفت.
حرف بر سر این است که مسئولین فدراسیون چگونه می توانند از فرصتی که حاصل شده نهایت استفاده را ببرند. فرصتی که در سایه آن می توان درس های زیادی برای کشتی فرنگی اندوخت بی گمان حضور محمد بنا و دیگر کارشناسان کشتی در محل رقابت های اردبیل فرصت مغتنمی خواهد بود تا از نزدیک شاهد افت و خیز کشتی ها و عملکرد قهرمانان در این میدان باشیم. جایی که متاسفانه کشتی فرنگی ما امسال به مقام نازل یازدهم جهان دست یافت.
کیومرث مهرابی مدیر و سرپرست تیم کشتی فرنگی بیمه رازی به عنوان مدعی اصلی قهرمانی تاکید داشت: تیم های خارجی حریف تیم ایرانی نخواهند شد. اگر این سخن وی درست باشد و چهره های شاخص کشتی فرنگی کشورمان در ترکیب بیمه رازی بتوانند حریفان خارجی قدرتمند را از پیش رو بردارند باید امیدوار بود که فصل تازه ای در عرصه کشتی فرنگی گشوده شده است.