مهلت ۳۵ روزه به اسکوچیچ
مهلت ۳۵ روزه به اسکوچیچ

پرونده پر سر و صدای انتقال بحث برانگیز اسکوچیچ از باشگاه صنعت نفت آبادان به تیم ملی کشورمان همچنان باز است و اکنون گفته می شود که دراگان 35 روز برای پیگیری کارش مهلت دارد.

مسعود رضاییان معاون ورزشی صنعت نفت آبادان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اسکوچیچ و باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: بعد از شکایت ما به فیفا و کمیته تعیین وضعیت، آن ها این پرونده را بررسی کردند. درخواست ما ۱۴۰ هزار دلار بود اما آن ها به پرداخت ۷۰ هزار دلار و نصف هزینه دادرسی یعنی ۱۵۰۰ فرانک سوییس رای دادند. یک فرصتی هم به ما دادند که اگر قبول نداریم به CAS شکایت کنیم و باتوجه به این که اعتراض برای ما زمان بر و هزینه بر بود، همین رای را پذیرفتیم.

وی افزود: حدود ۱۰ روز پیش شماره حسابی به اسکوچیچ و رونوشت آن را به فیفا ایمیل کردیم. هرموقع به فیفا نامه نگاری داشته باشیم یک نامه هم برای روابط بین الملل فدراسیون فوتبال می رود و آن ها هم کاملاً در جریان هستند. اکنون هم منتظر هستیم تا این مبلغ به حساب ما واریز شود. از روزی که شماره حساب می دهید ۴۵ روز وقت می دهند تا آن هزینه پرداخت شود و حدود ۳۵ روز دیگر هنوز مهلت وجود دارد.