مهندس شیعی:اعتقادمان به مربیان داخلی است
مهندس شیعی:اعتقادمان به مربیان داخلی است

مهندس محمود شیعی مدیر عامل باشگاه پيكان که از مدیران موفق در فوتبال به شمار می آید در خصوص انتخاب مربی جدید تیم پیکان به همکار ما گفت، به مربیان داخلی اعتقاد بیشتری داریم.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی،مهندس محمود شیعی در این رابطه گفت،فعلا در خصوص انتخاب مربی جدید برای تیم پیکان به جمع بندی نهایی راه نرسیده ایم اما گزینه ما صد در صد داخلی است. اعتقاد داریم که مربیان داخلی می توانند کمک حال ما باشند.تجربه نشان داده است که در این مقطع مربیان داخلی قادر هواهند بود بیشتر به ما کمک کنند،چون در نیمه راه قرار داریم و مربی داخلی می تواند مثمر ثمرتر باشد.

  • نویسنده : اکبر عزیزی