نامزد احراز ریاست هیات کشتی استان چهارمحال و بختیاری از اعتراض خود و دیگر کاندیدها به شکل و چیدمان انتخابات این هیات خبر داد.

رحمان حیدری در این باره به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: ۵ نفر جهت احراز ریاست هیات کشتی استان ثبت نام کرده ایم اما به نظر می رسد شرایط به صورتی است که قصد دارند یک نفر برنده انتخابات شود.
وی افزود: ما به نحوه انتخابات نمایندگان باشگاه ها، نایب رییس و نمایندگان ورزشکاران اعتراض داریم و مراتب را کتبا به مدیرکل ورزش و جوانان استان اعلام کرده ایم. از طرفی طبق قانون باید ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در خصوص برگزاری انتخابات، به اعضای مجمع اطلاع می دادند، که این کار هم صورت نگرفته و به یکباره اعلام کرده اند که شنبه هفته آینده انتخابات برگزار خواهد شد.
حیدری افزود: سال ها در تربیت بدنی و مدیریت های ادارات مختلف خدمت کرده ام و دکترای مدیریت دارم از مسئولین ذیربط تقاضا دارم به اعتراض ما رسیدگی کنند و حق و ناحق نکنند. در غیر این صورت اعتراض خود را به گوش مسئولین بالاتر خواهیم رساند.
اگر قرار است یک نفر را به هر عنوان بار دیگر به عنوان رییس برگزینند به ما بگویند و تکلیف را روشن کنند اگر هم بحث انتخابات است و رعایت عدالت، ادعای ما را بررسی کنند. نمی شود فردی مسئولیت هیات استان را بر عهده داشته باشد اما خودش ساکن استان دیگر باشد!