لیگ ستارگان فوتبال قطر به پایان رسید و ستارگان فوتبال ایران در تیم های قطری نتوانستند به موفقیت دست یابند.

لیگ ستارگان قطر در فصلی که گذشت برای بازیکنان ایرانی شاغل در باشگاه های قطر فصل خوبی نبود.
* تیم امید ابراهیمی که الاهلی باشد به مقام پنجم بازیها دست یافت.
* تیم الشحانیه که رامین رضائیان در آن توپ می زند در مکان هفتم جدول قرار گرفت.
* مهدی طارمی که در تیم الغرافه توپ می زند، تیمش مکان هشتم جدول را به خود اختصاص داد.
در حقیقت برای ستارگان فوتبال ایران در فوتبال قطر فصل بدی سپری شد.