نحوه برگزاری نیمه نهایی و فینال دسته یک مشخص نیست!
نحوه برگزاری نیمه نهایی و فینال دسته یک مشخص نیست!

مرحله پلی آف لیگ دسته یک بسکتبال کشور به پایان رسیده و تیم ها در دو گروه شمال و جنوب برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر رقابت خواهند کرد، با این حال هنوز تکلیف مراحل بعدی لیگ دسته یک مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی لیگ دسته یک بسکتبال کشور از چندماه پیش در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد و پس از پایان مرحله پلی آف تیم های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شدند.
در گره جنوب تیم های شهرداری بندرعباس، مهروبان ماهشهر، مس کرمان و ای ۲ جهرم به نیمه نهایی جنوبی ها راه یافتند.
در گروه شمال در پلی آف تکلیف صعود شش تیم به مرحله بعد مشخص شد و تیم های دیگر در شانس مجدد با هم به رقابت خواهند پرداخت. تکلیف تیم هفتم با برگزاری مسابقه در گروه A میان تیم های مانیزان کرمانشاه، امید تهران و خانه بسکتبال کاشان و تیم هشتم با برگزاری مسابقه در گروه B میان تیم های گالوانیزه شمس زنجان، شمس تهران و عقاب مشخص می شود.
پس از تعیین ۸ تیم در گروه شمال، تیم شورا و شهرداری قزوین با برنده گروه B، کوچین آمل با برنده گروه A، ابزارسازان با اکسون و نبوغ اراک با آذرشهر دیدار می کتد که نهایتا چهار تیم باقی مانده برای رده های اول تا چهارم به رقابت خواهند پرداخت.

با این حال هنوز نحوه برگزاری نیمه نهایی و فینال لیگ دسته یک مشخص نشده است. پیش از این گفت می شد فدارسیون بسکتبال قصد دارد قهرمان دو گروه شمال و جنوب را به طور جداگانه معرفی کند اما اکنون شنیده می شود. تیم ها در دو گروه با یکدیگر به رقابت می پردازند و سپس تیم نخست هر دو گروه فینال لیگ دسته یک کشور را برگزار خواهند کرد.