اینکه رییس فدراسیون ژیمناستیک مدعی می شود مسئولین کمیته المپیک از عملکرد وی و پیشرفت ژیمناستیک رضایت دارند با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.

علی نصیری در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: از دو حال خارج نیست یا اظهارات اینچه درگاهی نظرات شخصی ایشان است و مسئولین کمیته المپیک در این رابطه نظر خاصی نداشته اند و یا به نوعی اطلاعات نادرست به آنها داده شده است وگرنه وضعیت ژیمناستیک مشخص است و ما به عنوان چهره های با سابقه و کارشناس این ورزش نه تنها پیشرفتی را در این ورزش مشاهده نمی کنیم بلکه بیشتر پسرفت بوده است.
رییس پیشین کمیته ایروبیک ژیمناستیک افزود: واقعا تعجب می کنم فردی که زحمت ژیمناستیک را نکشیده و جایگاهی در این ورزش ندارد با حذف اغلب نیروهای توانمند و باتجربه سعی می کند تمام افتخارات و فعالیت های ریز و درشت این ورزش را به خود منتسب کند.
وی حتی از برنامه کودکان تلویزیون هم نمی گذرد و به جای اینکه اجازه دهد مربیان آن کودکان در برنامه شرکت کنند خودش به برنامه می رود. همانطور که مسافرت های خارجی را هم به خود اختصاص داده و کار به جایی رسیده که خودش را هم به اجلاس بین المللی می برد بدون آنکه با رییس کمیته مربوطه هماهنگ کرده باشد.
کارشناس ژیمناستیک در پاسخ به این پرسش که مسئولین فدراسیون از رضایت حداکثری خانواده این ورزش از عملکرد خود سخن به میان می آوردند، تاکید کرد: مهم این است که چه کسانی رضایت داشته باشند، کسانی که زحمت این ورزش را نکشیده اند و به اصطلاح دیر آمده اند و قصد دارند زود بروند شما ببینید الآن کدام یک از چهره های شاخص ژیمناستیک در فدراسیون حضور دارند. کدام پیشکسوت و بزرگتر ژیمناستیک در جمع هیات رییسه و تصمیم گیران اصلی هستند، ما که عمری در این ورزش فعالیت داشتیم کجای کار هستیم؟ یک نفر آمده و ادعا می کند تمام افتخارات متعلق به ایشان بوده و دیگران هیچ کاری برای ژیمناستیک انجام نداده اند.
من سوال می کنم ملی پوشانی چون کیخا، جامعی و قبلا رمضانپور، علی عزیزی و دیگران را چه کسانی ساخته اند؟ الآن همین خسرونژاد، شفیعی، خاموشی و بقیه را فدراسیون فعلی ساخته یا حاصل دسترنج مربیان سازنده و زحمتکش تهران و شهرستان ها هستند.
سررشته های دیگر غیر از ژیمناستیک هنری چه آمده؟ مگر در حال حاضر غیر از سعید کیخا فرد دیگری داریم که بتوان به مدال تک وسیله وی امید داشت؟ کسی می تواند ادعا کند که این قهرمان را فدراسیون فعلی ساخته باشد.
نصیری در پایان تاکید کرد: به هر حال ماه زیر ابر نخواهد ماند و دوره این مدعیان و هواداران آنها هم تمام خواهد شد اما آنچه بر جای می ماند نتیجه عملکرد افراد است. مطمئن باشید کسی که همه زحمات گذشته را تخطئه می کند و یا تصور می کند با کنار گذاشتن یکباره افراد می تواند گذشته را به نفع خود پاک کند اشتباه می کند.