نفرزاده؛ آرمات و شهنازی!
نفرزاده؛ آرمات و شهنازی!

تیم والیبال خاتم اردکان نیمه دوم تیرماه تمرینات خود را آغاز خواهد کرد.

دکتر فرهاد نفرزاده سرمربی این تیم در گفت و گو با البرز ورزشی افزود: تاکنون با ده بازیکن به شرح ذیل قرارداد امضاء کرده ایم.

قطر پاس ها: جواد حسین آبادی و مهدی رضایی

قدرتی ها: آرش کمالوند، سعید آقاجانی

سرعتی ها: علی یوسفپور، طیب عینی، مصطفی عباس لو و رضا محمود آبادی

لیبروها: اسماعیل طالبی و مصطفی کشمیری

دو بازیکن دیگر مانده اند که تا فهرست تیم ما کامل شود.

نفرزاده که زمانی مربی و سرپرست تیم های ملی پایه ایران بوده است درباره انتخابات سرمربی برای تیم والیبال نوجوانان ایران گفت: سرمربی نوجوانان باید فاصله سنی مناسبی با بازیکنان داشته باشد تا با حس پدری نسبت به بچه های کشور خدمت کند و از لحاظ روانشناختی و اخلاقی و عاطفه ای نوجوانان را بشناسد. در این زمینه ضمن احترام به همه مربیان ایرانی گزینه اول من برای هدایت تیم نوجوانان مسعود آرمات است و بعد از وی ناصر شهنازی هم گزینه خوبی است چون تجربه مطلوبی در هدایت تیم های نوجوانان دارد. این نظریه دکتر نفرزاده از آن جهت قابل تامل است که چندی پیش شاهد درگیری لفظی بین وی و ناصر شهنازی بودیم و چه خوب که جدل های لفظی و اختلاف نظرها باعث نمی شود که عقاید واقعی و درونی آدم ها نسبت به افراد تغییر نکند.