امروز و در خلال گرندپری جودو نابینایان جمهوری آذربایجان دو نماینده کشورمان به روی تاتامی رفتند.

به گزارش خبرگزاری البرز، در همین راستا وحید نوری در دسته ۹۰- کیلوگرم دور اول با آرتور کاولکانته برزیلی مبارزه کرد و با ایپون به برتری رسید. او در دور دوم برابر آوتاندیل از گرجستان قرار خواهد گرفت.
محمدرضا خیرالله زاده دیگر نماینده اعزامی کشورمان و بهترین جودوکای دسته ۱۰۰+ کیلوگرم نابینایان جهان دور اول استراحت داشت و در دور دوم به مصاف نماینده گرجستان خواهد رفت.