منتظر اعلام صلاحیت 10 کاندیدای احراز ریاست هیات والیبال استان تهران هستیم.

محمد نوری رئیس هیات والیبال تهران که دو دوره در این مسند مسئولیت داشته است در این باره به خبرگزاری البرز گفت: از نگاه من ریاست هیات یک شخصیت با نفوذ ورزشی را طلب می کند تا بتواند دنبال منابع مالی و سایر امکانات باشد ولی بدنه هیات اعم از دبیری گرفته تا اعضای هیات رئیسه و کمیته ها حق افراد والیبالی است و خود من نیز با اینکه ورزشی بودم در این مدت در مسایل ریز فنی دخالت نکرده ام. ما صرفا کارها را جلو بردیم و زیرساخت های خوبی ایجاد کرده ایم.
نوری درباره دلیل استفاده از مربیان گمنام در راس تیم های تهرانی برای مسابقات قهرمانی کشور آنهم بدون اطلاع رئیس کمیته مربیان هیات گفت: افرادی که به عنوان مسوول کمیته ها انتخاب می شوند هر شش ماه یکبار هم پیدایشان نمی شود. من مربیانی را برگزیده ام که توی سرما و گرما کنار ما هستند و در مراسم مختلف از جمله راه پیمایی ها با بازیکنان خودشان شرکت می کنند. پارسال مسوولیت را به یکی از پیشکسوتان صاحبنام دادیم؛ دیدید که چه کسانی را به عنوان مربی انتخاب کرده بود، علی ایحال چند روزی صبر کنید رئیس جدید بیاید تا ببینیم چکار می کند. من از فرط بی پولی و مشکلات خسته شده ام. والیبال تهران در ۱۷- ۱۶ سال گذشته دربست در اختیار بازیکنان شهرستانی بود و من جلوی این کار را گرفتم تا حق جوانان تهرانی پایمال نشود. به نظر شما بدکاری کرده ام؟