نوشاد تنها بازمانده پینگ پنگ در تور آلمان
نوشاد تنها بازمانده پینگ پنگ در تور آلمان

سه پینگ‌پنگ باز ایران از جدول انفرادی مقدماتی تور جهانی پینگ پنگ آلمان حذف شدند.

در تور جهانی آلمان، چهار بازیکن ایران در جدول انفرادی مقدماتی به رقابت پرداختند که تنها یک نفر در جدول باقی ماند.

نوشاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی باقی مانده در جدول انفرادی است و سه نماینده دیگر ایران یعنی نیما عالمیان، امیر حسین هدایی و میعاد لطفی از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

نتایج جدول مقدماتی به شرح زیر است:

*دور نخست

نوشاد و نیما عالمیان استراحت داشتند.

میعاد لطفی ۲- جادو از پرتغال ۴

امیر حسین هدایی ۴ – دنیل تیتوف از مولداوی ۱

*دور دوم

نیما عالمیان ۲- توکیچ از اسلوونی ۴

نوشاد عالمیان ۴ – لونکو از اتریش ۳

امیر حسین هدایی۱ – عمر عصار از مصر ۴

در دور سوم نوشاد عالمیان باید با بازیکن آلمان که نفر ۵۱ جهان است، رقابت کند.

در جدول مقدماتی دو نفره هم تیم نوشاد و نیما عالمیان در بازی نخست با تیم هند رقابت خواهند کرد.