دیروز درباره محول کردن امور فرهنگی کمیته المپیک به وزارت ارشاد با استاد بهرام افشارزاده از پیشکسوتان صاحب نظر که سالها در این کمیته دارای ریاست و کیاست بوده گپ می زدیم و ایشان بر خلاف برخی همکاران رسانه ای ما با این اقدام دکتر صالحی امیری موافق بود و دلایل خاص خودش را هم داشت از جمله اینکه چاپ بروشورها و کتاب و نشریات متعلق به مناسبت ها را وزارت ارشاد آسان تر و دقیق تر می دهد هرچند می دانیم که کار فرهنگی تنها محضر به بولتن و بروشور نمی شود و باید در زمینه های مختلف اقدامات اساسی و البته منطقی و علمی انجام پذیرد.

یکی از این اقدامات به آداب معاشرت قهرمانان و ورزشکاران ما در ایام مسابقات مهم چون بازیهای المپیک ربط پیدا می کند . طرز برخورد با نمایندگان کشورها، چگونگی مواجهه با خبرنگاران داخلی و خارجی، مراقبت از اعمال و رفتار روی صحنه ها و حتی پشت صحنه ها مواردی هستند که به امور فرهنگی کمیته ملی المپیک ربط پیدا می کند. در این زمینه اول باید سرپرستان و مربیان توجیه و آگاه شوند؛ استاد افشار زاده، صالحی امیری را مدیر مدبر و با حسن نیت می داند که هرگز بدون تامل تصمیم نمی گیرد. دبیر کل پیشین کمیته ملی المپیک درباره وزارت ورزش نیز نگاهی از سر تعمق و تعصب دارد از جمله حضور کارشناسان این وزارت به عنوان سرپرست موقت فدراسیونهای ورزشی می گوید: با توجه به اشرافی که کارمندان و کارشناسان وزارتخانه نسبت به امور جاریه فدراسیون ها دارند، بهترین گزینه برای تصدی دوران انتقالی همین کارشناسان تربیت بدنی هستند و این را بر حسب تجربه و شناختی که از ساختار ورزش ایران دارم تاکید می کنم، استاد افشار زاده در سطوح مدیریتی و اجرایی ورزش کشور را گذرانده و گنجینه ای است که باید از دانش و تجربیات وی بهره گرفت و نکته بارز دیگر اینکه همواره مثبت اندیش بوده و برای خدمت در همه شوون بدون منت و پیش شرط اعلام آمادگی کرده است و این وجهه ارزشمند باید مورد توجه مسوولین ورزش کشور باشد.

  • نویسنده : رضا اسماعیلی