پرسپولیس به السد باخت، استقلال متوقف شد. فوتبال باشگاهی ما در این برهه اصلا خوب عمل نکرده اند، یا از نظر یارگیری دچار مشکل و محدودیت بودند یا در آماده سازی بازیکنان درست عمل نکرده اند.

خبرگزاری البرز ورزشی/پرسپولیس به السد باخت، استقلال متوقف شد. فوتبال باشگاهی ما در این برهه اصلا خوب عمل نکرده اند، یا از نظر یارگیری دچار مشکل و محدودیت بودند یا در آماده سازی بازیکنان درست عمل نکرده اند. می دانیم که مشکلات ارزی دست مربیان استقلال و پرسپولیس را برای تقویت و گرفتن مهره های مهم بسته است، اما این دو باشگاه آن همه هزینه می کنند که در نهایت به فوتبال ملی اعتبار بخشند در صورتی که ناکامی آنها این ایده را زایل می سازد. حضور در جام های آسیایی آنهم در محاصره کشورهای عربی قواعد خاص خودش را دارد و ما اگر قاعده بازی را بلد نباشیم از پیش بازنده خواهیم بود در این ایام که ورزش و فوتبال می تواند مرهم زخمهای عمیق اجتماعی- اقتصادی مردم به ویژه جوانان ما باشد، نباید چشم بسته گام به مسلخ مسابقات بگذاریم، زمانی بود که حتی تماشای بازی استقلال و پرسپولیس برای تیمهای عربی آرزو بود، اما امروز آنقدر ضعیف شده ایم که بازیکنان رقیب با رفتار تحقیرآمیز خود سوهان بر اعصاب همه می کشند، حالا که به پایان سال رسیده ایم بنشینیم و فکری برای این فوتبال و کل ورزش مملکت بکنیم، فوتبال بازی است اما نباید وجهه ما را به بازی بگیرد. امروز کشورهای دنیا فارغ از کمبود ها و کاستی ها و معضلات اقتصادی که دارند فوتبال را از نان شب هم ارجح تر می دارند چون به بازتاب و بازخوردهای بین المللی و اجتماعی این پدیده قرن با خبرند.

  • نویسنده : رضا اسماعیلی