هادی عامل، ماندگارترین صدا
هادی عامل، ماندگارترین صدا

هادی عامل گزارشگر محبوب کشتی را تمام اهالی ورزش به خوبی می شناسند علی الخصوص با آن تیکه های خاص خودش... چقر بد بدن، خدا قوت پهلوان، سرفراز ایران...!

به طور یقین کشتی را با صدای گرم هادی عامل می شناسید یعنی بعد از دهه پنجاه که استاد عطاالله بهمنش کار گزارشگری را کنار گذاشت جوانی از خطه خراسان رضوی که خود و برادرش کشتی گیر در حد تیم ملی بودند به یکباره بخاطر آسیب دیدگی از ناحیه دست کشتی را کنار گذاشت و به کوهپیمایی و گزارشگری روی آورد که بعد از گذشت ۴ دهه اکنون یکی از صداهای ماندگار ورزش ایران به حساب می آید.

خدا قوت هادی خان عامل…!