هادی قاسمپور عضو پیشین کمیته ایروبیک ژیمناستیک آسیا:فدراسیون مشخصات گرفت اما پی گیرنشد
هادی قاسمپور عضو پیشین کمیته ایروبیک ژیمناستیک آسیا:فدراسیون مشخصات گرفت اما پی گیرنشد

فدراسیون از من مشخصات گرفت اما بعدا هیچ پی گیری خاصی در خصوص معرفی من به فدراسیون آسیایی ژیمناستیک انجام نداد.

هادی قاسمپور عضو پیشین کمیته ایروبیک ژیمناستیک آسیا در خصوص از دست رفتن جایگاه خود در اجلاس اخیر قاره ای قطر به خبرنگار خبرگزاری البرز گفت: فدراسیون از من مشخصات گرفت اما در ادامه هیچ پی گیری نکرد و من اطلاع پیدا نکردم آیا اصلا نام مرا به A.G.U دادند یا خیر اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرد دیگری را به جای شما معرفی کرده بودند نیز اظهار بی اطلاعی کرد.
قاسمپور در خصوص فعالیت های خود به عنوان عضو کمیته آسیایی ایروبیک ژیمناستیک اظهار کرد: زمانی که عضو کمیته مذکور بودم ابتدا خیلی فعالیت داشتم و در زمینه های مرتبط ورود پیدا می کردم اما وقتی دیدم آنها خیلی بها نمی دهند قدری دلسرد شدم. مسئولین آسیایی وقتی از ما دعوت می کردند انتظار داشتند هزینه ها را فدراسیون یا خودمان تقبل کنیم که متاسفانه فدراسیون کمکی نمی کرد و امکان پرداخت آن از طریق خودم هم وجود نداشت.
وی در پایان و پاسخ به این سئوال که در هر صورت کرسی شما و کرسی دیگر ایران در کمیته ژیمناستیک برای همه در فدراسیون آسیایی از دست رفت، تاکید کرد: همینطور است، و من امیدوارم مسئولین ورزش از فدراسیون بخواهند تا در چنین مواردی به درستی تصمیم بگیرد. همچنین مسئولین فدراسیون وظیفه دارند بهای لازم را به حفظ جایگاه افراد در مسئولیت های بین المللی بپردازند.