از سوی حسین عبدی سر مربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران،هفت بازیکن به تمرینات تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شدند.

خبرگزاری البرز/ بازیکنان دعوت شده عبارتند از: محمد شکوری، محمدرضا شاهرخ ابادی،محمد صلاحی، جواد عبداله. زاده،یاسین جعفری،علیرضا کرمی وحید سامان موسوی.این هفت بازیکن عضویت تیم پیکان را دارند.