همایش نواب رئیسان در هندبال
همایش نواب رئیسان در هندبال

نشست نواب رئیسان هیات های سراسر کشور با حضور دکتر پاکدل رئیس فدراسیون و اعضای این تشکیلات صبح امروز در محل فدراسیون هندبال برگزار شد و در پایان طبق معمول عکس یادگاری هم گرفته شد.

نایب رئیسان هیات های استان های سراسر کشور در تهران جمع شده اند تا درباره برنامه های ساری و جاری این رشته تبادل نظر کنند. نمی دانیم در این مجمع چه گذشته است ولی می تواند خروجی خوبی را برای ترسیم آینده این رشته داشته باشد.