اين فرياد هاي از ته دل برامده ستاره صرب پروجيا و يارانش پس از شكست مونزا در راند سوم پلي اف ايتالياست

خبرگزاری البرز ورزشی/شياطين سرخ كه در ده روز اخير،سه شكست متوالي را تحمل كردند ديشب در اوانجيليستي بلاخره طعم شيرين پيروزي را چشيدند تا گام به نيمه نهايي بگذارند و بدون ترديد ستاره بازي الكساندراتناسوويچ بود كه با سرويس هاي ويرانگر خود دو دريافت كننده مونزا بعني؛ دزاورنووك و پليتنسكي را خلاص كرد و در حمله با امار ٥٣ درصد شب موفقيت اميزي را سپري كرد،در حالي كه امير غفور هم با ٩ امتياز و امار ٥٠درصد در حمله عملكرد بدي نداشت اما مونزا چوب دريافتهاي بد بازيكنانش را خورد تا با رقابتها وداع كند.