وعده های مدیران پرسپولیس نقش بر آب شد؟!
وعده های مدیران پرسپولیس نقش بر آب شد؟!

پرداخت مطالبات کادرفنی گابریل کالدرون از سوی باشگاه پرسپولیس همچنان روی هواست و وعده و وعیدهای مدیران عملی نشده است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، در حالی که چندماهی از حضور و خروج گابریل کالدرون و کادرش در باشگاه پرسپولیس می گذرد، او و دستیارانش هنوز موفق به دریافت مطالباتشان نشده اند.

مدیران سرخ که هرچند ماه با صلاحدید وزارت ورزش تغییر می کنند با جلسات متعددی که با جنانی (مترجم کالدرون)، کاظم پور (آنالیزور) و محسن سیدی (مربی دروازه بان ها) برگزار کردند، این نوید را به آنها دادند که به زودی مطالباتشان را پرداخت خواهند کرد و در همین راستا روز گذشته مهدی رسول پناه به افراد مذکور اعلام کرد که از نظر پرداختی در اولویت باشگاه قرار دارند اما با این حال به نظر می رسد آستانه تحمل طلبکاران باشگاه پرسپولیس به سر رسیده و بر اساس شنیده ها در صورتی که طی هفته آینده مطالبات خودشان را دریافت نکنند، طرح شکایت خود را به کمیته تعیین وضعیت اعلام خواهند کرد.

در ادامه روند مذاکرات طرفین، امروز نیز جلسه ای در باشگاه پرسپولیس برگزار شد و مقرر شد مطالبات کادرفنی سابق تا هفته آینده پرداخت شود.

در این رابطه محسن سیدی مربی دروازه بان های اسبق باشگاه پرسپولیس به البرز ورزشی گفت: با مهلت چندماهه ای که به باشگاه پرسپولیس دادیم، حُسن نیت خودمان را ثابت کردیم و نشان دادیم که اهل شکایت نیستیم. به دنبال تعامل هستیم ضمن اینکه تسویه حساب با ما می تواند روزنه ای را برای توافق پرسپولیس با کالدرون فراهم آورد تا او از خود انعطافی نشان دهد و از برخی موازینش کوتاه بیاید. از رسول پناه خواستم تا مانند مدیران سابق پرسپولیس نباشد و برای باشگاه بدهکاری و طلبکار باقی نگذارد و برود.