گشت واگذارو قایم باشک بازی به پایان رسید. ویلموتس سر مربی تیم ملی شد. گرچه قبل از آنکه این خبر از سوی کانالهایی رسمی فوتبال کشورمان رسانه ای شود،بلژیکی ها آن را رسانه ای کردند تا ضعف اطلاع رسانی در فدراسیون فوتبال همچنان بقوت خود باقی بماند.

ویلموس وارد شده است واو جانشین کی روش شد.
با حضور مربی بلژیکی،پرونده کی روش کاملا بسته شد تا آن اندک هوادار کی روش نا امیدی برای باز گشت مجدد او را کاملا احساس کنند.

بحث این است،نباید اجازه داد تا اینبار با ویلموس فضای تیم ملی مسموم شود.چیزی که در زمان کی روش وجود داشت ومتاسفانه می شنویم که در تیم های ملی پایه هم این ضعف ویا بهتر بگوییم،این لکه ننگ وجود دارد!
نباید اجازه داد تا ویلموس در
حلقه عده ای محاصره شود.
نباید اجازه داد تا ویلموس مانند کی روش با چند اهل رسانه ای تمام خط وریط فوتبال را ترسیم کنند.
باید به ویلموس آموخت که تشکیل تیم ملی فقط به بازیکنان لژیونر خلاصه نمی شود وبلکه لیگ برتر می تواند بخشی بزرگ از تیم ملی را تشکیل دهد.
برای آنکه ویلموس ،کی روش نشود،باید به نوع عقد قرارداد توجه داشت تا ویلموس مثل کی روش مربی پروازی نباشد تا در ایران بدنبال اوقات فراغت خود باشد.