…و باز هم بازنشستگی داورزنی
…و باز هم بازنشستگی داورزنی

سازمان اداری استخدامی کشور در تازه‌ترین تاکیدی که به وزارت ورزش داشته خواستار اعلام بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال شده و با تصمیم مسعود سلطانی‌فر مخالفت کرده است. البته در این رهگذر برخی عقیده دارند که داورزنی بعد از انتخابات کنفدراسیون آسیا که وی نامزد نایب رئیسی اول آن است، از فدراسیون جدا خواهد شد اما بعید به نظر می رسد که در این برهه وزیر ورزش رفیق نیمه راه باشد و قید حضور داورزنی را در فدراسیون بزند. چیزی به پایان وزارت آقای دکتر باقی نمانده است.

قبل از این هم، سازمان بازرسی خواستار تعیین تکلیف داورزنی شده بود که وزیر ورزش با اختیار خود وی را همچنان در مسئولیتش حفظ کرد.

طی روزهای گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه ای به وزارت ورزش تاکید کرده است که نظر و تصمیم مسعود سلطانی فر در مورد داورزنی را نپذیرفته است و وی بازنشسته تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی به نقل از مهر، براساس توضیحاتی که چندی پیش داورزنی ارائه داده بود مسعودسلطانیفر به عنوان وزیر ورزش این اختیار را دارد که افرادی که به سن بازنشستگی رسیده اند را با داشتن برخی شرایط همچنان در مسئولیت خود حفظ کند. به همین خاطر وزیر ورزش با حمایت از داورزنی وی را همچنان در مسئولیتش حفظ کرد.

با این حال سازمان اداری و استخدامی کشور این نظر وزیر را رد و تاکید کرده است که رئیس فدراسیونوالیبال بازنشسته است و باید طبق تاکیداتی که از قبل شده بود مسئولیتش را رها کند