پاسخ اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد به مصاحبه رسول مظفری
پاسخ اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد به مصاحبه رسول مظفری

اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در واکنش به مصاحبه چندی پیش رسول مظفری با البرز ورزشی، پاسخی به خبرگزاری ارسال کرد.

چندی پیش رسول مظفری ملی پوش سابق تیم دانشگاه آزاد ، در گفت و گویی با خبرگزاری البرز ورزشی در واکنش به مصاحبه کمال جوانمرد دبیر اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبنی بر جریمه ده درصدی بازیکنان و سی درصدی کادرفنی گفت: “شاید اگر می گفتند ما بخشی از پول را به بهانه جریمه نمی دهیم تا هزینه باشگاه و تیمهای امسال کنیم، قابل قبولتر بود.”
پس از انتشار این گفت و گو ، اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد پاسخی در جواب بازیکن سابق خود به خبرگزاری البرز ورزشی فرستاد که البته منافاتی با مصاحبه ایشان ندارد.

متن نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بدین شرح است:

با سلام
ضمن تشکر از آن رسانه وزین در پرداختن به موضوع تیم های ورزشی دانشگاه آزاد به پیوست پاسخ اداره کل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی جهت تنویر افکار عمومی ایفاد می گردد:
در پاسخ به مصاحبه آقای رسول مظفری بازیکن اسبق تیم بسکتبال آقایان دانشگاه موارد به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
۱-نامبرده با حضور در محل باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی و با مطالعه دقیق مفاد قرارداد نسبت به عقد قرارداد به عنوان بازیکن جهت همراهی تیم بسکتبال آقایان (قرارداد پیوستی به شماره ۲-۱۲-۹۶ مورخ ۰۷/۰۸/۹۶ ) به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اقدام نموده است.
۲-مطالبات نامبرده در دو مرحله ۶۰% (اقساط اول و دوم) در تاریخ ۰۲/۱۲/۹۶ و ۳۰% (قسط آخر) در تاریخ ۰۲/۰۷/۹۷ پرداخت شده است.
۳-شایان ذکر است در جلسه مورخ ۲۵/۰۶/۹۷، کمیته فنی باشگاه (با اعضای ۱-نماینده ورزش سازمان سما، ۲-نماینده اداره حقوقی دانشگاه، ۳-عامل خزانه دار معاونت دانشجویی فرهنگی، ۴- مشاور و رئیس حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی، ۵-نماینده مسئولین تربیت بدنی استان تهران، ۶-مدیرکل ورزش و تربیت بدنی و ۷-یکی از روسای ادارات) با استناد به تبصره ۲، بند ۵ ماده ۶ قرارداد که تصمیم گیری در خصوص جریمه و پاداش را به تشخیص کمیته فنی و تخصصی منوط کرده و با بررسی دقیق نتایج به دست آمده نسبت به اعمال ۱۰% جریمه برای بازیکنان و ۳۰% جریمه برای کادرفنی تصمیم گیری نموده است. (پیوست ۲)

مع الوصف با توجه به قرارداد منعقده، پرداخت مطالبات بازیکن (۹۰% مبلغ قرارداد بعد از کسر ۱۰% جریمه) و تصمیم کمیته فنی مبنی بر اعمال ۱۰% جریمه، عملا بی اساس بودن مصاحبه ایشان واضح و مبرهن است.