پاشازاده: استقلال تاوان اشتباهاتش را می دهد
پاشازاده: استقلال تاوان اشتباهاتش را می دهد

مهدی پاشازاده سرمربی تیم فوتبال شاهین از حفظ وماندگاری تیم شاهین بوشهر در لیگ برتر می گوید.

پاشازاده در این خصوص گفت،اندکی دیر به تیم شاهین بوشهر پیوستم.با اینحال تمام تلاش من این است که شاهین در لیگ برتر حفظ شود،به این موضوع اعتقاد وایمان دارم.
پاشازاده در ارتباط با حضورش در تیم استقلال گفت: به عنوان یک استقلالی آرزویم مربیگری در تیم استقلال است، اما زمانی روی نیمکت استقلال خواهم نشست که از بُعد تجربه غنی و پُربار باشم.
نمی خواهم مانند مجیدی عمل کنم.البته اعتقاد دارم که مدیران استقلال باید از فرهاد مجیدی حمایت ودفاع کنند، اما خود مجیدی باید بپذیرد که برای استقلال کوچک است..او باید قبل از ورود به استقلال روی نیمکت چندین تیم قرار می گرفت تا صاحب تجربه شود، انگاه با توپ پر وبا قدرت تمام به نیمکت استقلال می رسید.متاسفانه مجیدی در این خصوص اشتباه کرد واستقلال تاوان این اشتباهات را می پردازد.