پدر سردار آزمون مدیر فنی می شود؟
پدر سردار آزمون مدیر فنی می شود؟

والیبال در گنبد و منطقه ترکمن نشین حال و هوایی عجیب دارد، حساسیتی که در این منطقه از کشور نسبت به شکست ها و پیروزی ها دیده می شود حتی از ارومیه نیز بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی در این راستا بعد از باخت تیم شهرداری گنبد در هفته پانزدهم مقابل شهرداری ارومیه فضای موجود حاد شد و عده ای تلاش می کنند مربیان مورد نظر خودشان را به صندلی مربیگری تیم شهرداری نزدیکتر کند، حال آنکه هیچ تیم بدون باختی در لیگ امسال وجود ندارد و باید صبور بود ، علی ایحال بر اساس آخرین اخبار رسیده گویا هیات مدیره باشگاه شهرداری گنبد در نظر دارند خلیل آزمون بازیکن سابق تیم ملی والیبال و پدر سردار آزمون را به عنوان مدیر فنی کنار احد ارمشی قرار دهند، مربی جوانی که عملکرد خوبی داشت اما همواره یک دلش کنار تیم است و دل نگرانش پیش رقبا که البته آدمهای کمی هم در والیبال گنبد و آن طرفها نبوده و نیستند!