پدیده؛ پدیده بی ادعای فوتبال ایران
پدیده؛ پدیده بی ادعای فوتبال ایران

پدیده مشهد چه راهی را رفته و یحیی گل محمدی چه کاری می کند که توانسته اند در عین گمنامی و ناباوری جزو مدعیان لیگ برتر باشند؟

سید رضا فیض آبادی
آیا واقعا اول فصل کسی تصور می کرد که پدیده مشهد در پایان نیم فصل اول لیگ برتر با ۳۱ امتیاز همپای سپاهان و پرسپولیس و تنها براساس تفاضل گل کمتر در مکان دوم بعد از سپاهان قرار بگیرد؟
آقا یحیی هر جا بوده منشاء تحول و خروجی مثبت بوده و ثابت کرده که در فضای آرام و بدون تنش قادر است از یک تیم معمولی ، یک تیم مدعی بسازد.
پدیده مشهد در حالی صدرنشین (مشترک با سپاهان و پرسپولیس) لیگ برتر است که تیم های خیلی مدعی و دارای اسامی بزرگ یا در کمرکش جدول هستند یا در پایین های جدول یحیی گل محمدی نه از داوری ها نادیده و نه از بی پولی ها و نداری ها. یحیی فوتبال را خودش سلامت بازی می کرد الان هم شاگردانش سلامت بازی می کنند . فوتبال سالم، فوتبال پرقدرت و فوتبای که نتیجه می گیرد. نماینده خراسان بزرگ هر چند نامش ابومسلم است ولی پدیده شاکله و شالوده فوتبال ابومسلمی ها را دارد. آبای گل لیگ برتر اغلب از دیار خراسان بوده اند و فوتبالیست های بزرگی از دیار خراسان به تیم های بزرگ و تیم ملی راه یافته اند.
یحیی می خواهد دوباره نام فوتبال خراسان را بر سر زبانها بیندازد و آرزو می کنیم متولیان ورزش خراسان قدر آقا یحیی را بدانند او را حفظ کنند. حفظ یحیی بعضی اعتبار فوتبال خراسان بزرگ و شور و نشاط ا جتماعی و تزریق فوتبال سلامت در جامعه فوتبالی که ناپاکی در آن کم نیست دست مریزاد به یحیی و جوانان بی ادعای خراسان بزرگ که با شایستگی درصدر جدول ایستاده اند.