پرداخت بهای بلیت های پیش فروش شده المپیک
پرداخت بهای بلیت های پیش فروش شده المپیک

تماشاچیان و متقضیانی که نمی‌توانند بدلیل تعویق بازی‌های المپیک در مکان و استادیوم‌های ورزشی حاضر شوند، می‌توانند هزینه بلیت‌های پیش خرید شده خود را از طریق کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ دریافت نمایند.

تاکنون بیش از ۴/۴۸ میلیون بلیت برای بازی‌های المپیک و بیش از ۹۷۰ هزار بلیت برای بازی‌های پارالمپیک توسط سامانه‌ها و بنگاه‌های بلیت فروشی ژاپن به فروش رسیده است و بر این اساس، بلیت‌های خریداری شده با اولویت پذیرش در سال ۲۰۲۱ برای افرادی که قادر به تماشای رقابت‌ها نیستند قابل استرداد خواهد بود.

پس از تعویق بازی‌های المپیک سناریوی برگزاری رویداد در ابعاد کوچکتر و برگزاری بدون تماشاگر بعنوان اقدامات پیشگیرانه در شرایط کرونا به کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد شده است.

البرز ورزشی: نمی دانیم چند ایرانی بلیت بازی های المپیک را خریداری کرده اند، ولی خوشا به حال آنان که با ارز ارزان قیمت بلیت خریده اند و امروز می توانند آن ارزها را تا مرز ۲۰ هزار تومان دریافت کنند.