پروتکل یا قطعنامه!
پروتکل یا قطعنامه!

برگزاری مسابقات فوتبال تهران در تمام سطوح، منوط به صدور مجوز از فدراسیون فوتبال است.

هیات فوتبال تهران برای شروع مسابقات فوتبال تهران آنهم در تمام سطوح پروتکلی را تهیه و آماده کرده تا با ارسال آن به فدراسیون فوتبال مجوز شروع بازیها را کسب کند که این مهم تحقق یافته و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال است. متاسفانه این پروتکل که چیزی شباهت به قطعنامه را دارد مواردی را در بر دارد قابل بحث است. این مسائل کار تیمها را دشوار می کند.
پروتکل هیات فوتبال برای آغاز مسابقات به ۲۵ مورد اشاره داشته است، چیزی که برای اجرا و رعایت آن در حد غیر ممکن است.تعجب اینجاست که برای شروع رقابتها باید نکات بهداشتی رعایت شود، اما قرار نیست که به جنگ برویم. به عنوان نمونه تعیین بطری های آب برای هر فردیا بازیکن البته این لوازم اهمیت دارد اما آیا همین لیگ برتر و در بازی استقلال با فولاد و یا بازی پرسپولیس؟ آیا این نکات رعایت شد که تیم های بی بضاعت تهرانی آنهم از بعد مالی موظف به رعایت ان شده اند. قرار است برای شروع بازیها نکات بهداشتی از جمله ضد عفونی ابزارهای قابل استفاده برای برگزاری یک مسابقه،نه اینکه آن باشد و این نباشد. هیات فوتبال باید توجه داشته باشد،اکثریت زمین های مسابقه که در اختیار تیم های تهرانی قرار دارد،اغلب اجاره ای انهم برای برگزاری مسابقه است، گاهای شاهد هستیم که رختکن همین ورزشگاه ها بخشی از انباری ورزشگاه را تشکیل می دهد،بنابراین پروتکل باید متوجه ورزشگاه ها باشد.تیم ها موظف به رعایت نکات بهداشتی از جمله ضدعفونی توپ ها وبازیکنان وپرهیز از به اغوش کشیده شدن بازیکنان بعد از گل ویا گرفتن عکس گروهی قبل از اغاز مسابقه باشند.
رعایت نکات بهداشتی اهمیت دارد، اما با توجه به بضاعت تیم ها باید پروتکلی نوشته شود که قابل اجرا براساس توانایی و بضاعت تیم ها باشد.طولانی شدن و پر حجم شدن مواد نوشتاری پروتکل نمی تواند دلیل بر نکته سنجی و دقیق بودن آن باشد، بلکه باید مسیر را کوتاه کرد تا با رعایت مسائل بهداشتی قابل اجرا باشد.